Inleiding

Daanbloemen.com wil met haar diensten en producten mensen de mogelijkheid geven om elkaar te verrassen. Zo kan je bijvoorbeeld een mooie bos bloemen of een leuk plantje met een kaartje naar iemand sturen. Hiervoor heeft Daanbloemen.com wel persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) nodig van jou en de ontvanger. Daanbloemen.com zal deze gegevens altijd vertrouwelijk behandelen. Jouw privacy en de privacy van ontvangers vinden wij bij Daanbloemen.com namelijk uiterst belangrijk. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verzameld;
 • Wij alleen persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor deze betreffende doelen;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens beveiligd zijn;
 • Wij alleen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen als dit noodzakelijk of verplicht is;
 • Jij hieronder uitvoerig wordt geïnformeerd over alles wat wij met jouw persoonsgegevens doen.

In deze privacyverklaring, die ziet op alle verwerking van persoonsgegevens door Daanbloemen.com , proberen wij zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn. Als je toch nog vragen hebt, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

 

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Dienstverlening

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als jij gebruik maakt van onze dienstverlening. Wij hebben deze gegevens namelijk nodig om jouw opdracht (de bestelling) te kunnen uitvoeren. Daarbij verwerken wij de persoonsgegevens ook voor onze (financiële) administratie, om contact met jou te hebben rondom jouw bestelling en om jou te kunnen mailen met leuke aanbieden rondom aanverwante producten.

Je hebt bij ons ook de mogelijkheid om een persoonlijk account aan te maken voor jouw bestellingen. Daarvoor moet je een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Met een eigen Daanbloemen.com account kan je gemakkelijk een adresboek bijhouden (die wij nooit zullen gebruiken voor eigen doeleinde), herhaal aankopen doen, historische bestellingen bekijken en jouw gegevens wijzigen.

De persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die hierbij verwerkt kunnen worden van de afzender (degene die de bestelling plaatst) en ontvanger (degene die de bestelling ontvangt):

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam en aanhef
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • Financiële gegevens (i.v.m. betalingen)
 • Bestelgegevens (zoals ordernummer)
 • Accountgegevens (zoals wachtwoord, aankoopgeschiedenis)
 • Informatie die jij zelf toevoegt aan de bestelling. Bijvoorbeeld een persoonlijk bericht op een kaartje.

Grondslagen

Wij hebben de volgende grondslagen om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming (die je altijd weer kan intrekken)

Nieuwsbrief

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als jij jezelf hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief. Hierdoor ontvang je regelmatig een email met wekelijkse aanbiedingen, leuke nieuwtjes en bloementrends.  

Grondslag

Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst. Verder kunnen bestaande klanten vervolg e-mailtjes ontvangen over aanverwante producten.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard totdat we een afmelding hebben ontvangen. Je kan op elk moment je afmelden door op de afmeldlink in de mail te klikken.

Klantenservice

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt als jij contact opneemt met de klantenservice. Om jouw vraag te kunnen beantwoorden kan het noodzakelijk zijn dat je enkele persoonsgegevens verstrekt, zoals:

 • Naam
 • Bestelgegevens (zoals ordernummer)
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)

Grondslag

De verwerking van jouw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de mogelijke sluiting of uitvoering van een overeenkomst.

Bewaartermijn

Wij bewaren de gegevens zolang noodzakelijk is voor onze dienstverlening of, in het geval dat je geen klant bent, totdat jouw vraag/verzoek naar tevredenheid is beantwoord.

Nadat jouw vraag is beantwoord, bewaren wij het dossier in een mapje ‘afgehandeld’. Deze worden maximaal een jaar bewaard, mocht je nog een vervolgvraag hebben dan kunnen we dit terug vinden.

Als het gaat om vragen die gebonden zijn aan jouw persoonlijke account dan worden deze vragen bewaard tot jij jouw account opzegt.

Website

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we ook statistische gegevens over zoek-, klik- en koopgedrag, waaronder eventueel informatie over je internetbrowser, eventuele taalinstellingen en informatie over de instellingen van het besturingssysteem van de computer of het mobiele toestel waarmee je ons bezoekt.

Ook gebruiken wij transactiegegevens om misbruik te voorkomen waarbij wij ogenschijnlijk ongebruikelijke transacties automatisch signaleren en detecteren om deze nader te kunnen onderzoeken.

Prijsvragen

Soms organiseren wij, samen met een andere partij, ook een leuke actie waarmee een prijs gewonnen kan worden. Om daaraan mee te kunnen doen moet je persoonsgegevens aanleveren, zoals je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de prijs te leveren. We verwerken deze gegevens alleen voor de prijsvraag en op basis van jouw toestemming als deelnemer.

Bekendmakingen worden na een jaar verwijderd en adresgegevens i.v.m. de bezorging met twee maanden.

 

Profilering

Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren, om jou de beste ervaring te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren (bijvoorbeeld jouw bestelgeschiedenis qua soort bloemen), kunnen wij jou gepersonaliseerde aanbiedingen doen die aansluiten bij jouw interesses. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Wij zullen je op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

 

Worden persoonsgegevens gedeeld met anderen?

Daanbloemen.com verkoopt nooit persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen. Het kan wel voorkomen dat wij persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen nodig hebben voor de uitvoering van onze diensten
 • Je hier toestemming voor geeft
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn

Mogelijke ontvangers

 • Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
  bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij
  de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.
  In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In
  het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
  WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.
  WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
  te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
  dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle
  hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
  toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 • Partijen die betrokken zijn bij de productie en uitvoering van de bestellingen. Denk hierbij aan distributiepartners, logistieke partners en partijen de financiële afhandeling verzorgen.
 • Partijen voor marketing en hosting, onderhoud en ondersteuning van onze website.
 • Overheidsinstellingen, opsporingsinstanties en (toezichthoudende) autoriteiten.

en wij zorgen dat met verwerkers de benodigde afspraken zijn gemaakt zodat jouw persoonsgegevens beschermd zijn. Daanbloemen.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij zorgen dat persoonsgegevens bij ons goed beveiligd zijn. Hiervoor nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie. Dit kan je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Encryptie van data.
 • Logische toegangscontrole op onze systemen, gebruikmakend van sterke wachtwoorden.

 

Wat zijn jouw privacyrechten?

Als wij persoonsgegevens van jou verwerken dan heb je de volgende rechten:

 • Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via onze klantenservice. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 • Recht op inzage

  Als je ondanks het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, kan je een inzageverzoek indienen.
 • Recht op rectificatie

  Je kan aan ons vragen om jouw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen. Bijvoorbeeld als deze niet volledig of onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering

  Je kan ons verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Het is wel mogelijk dat wij bijvoorbeeld nog een wettelijke plicht hebben om jouw persoonsgegevens te bewaren. Wij zullen jou daar duidelijk over informeren en indien mogelijk de persoonsgegevens verwijderen.
 • Recht van bezwaar

  Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Laat je ons dan wel weten waarom jij bezwaar maakt? Wij moeten kijken of dit bezwaar gegrond is. Verder kan je altijd bezwaar maken tegen direct marketing.
 • Recht op beperking van de verwerking

  In sommige gevallen kan je ons verzoeken om persoonsgegevens (tijdelijk) niet meer te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, je denkt dat de persoonsgegevens niet volgens de privacyregels worden verwerkt, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of als je bezwaar hebt gemaakt.


  In jouw persoonlijke Daanbloemen.com account kan je de meeste van deze rechten uitoefenen. Daar kan je namelijk jouw gegevens inzien, wijzigen en verwijderen. Heb je een ander verzoek of heb je geen account, dan kan je bij ons een verzoek indienen. Een verzoek kan je indienen via het e-mailadres waarmee jij een bestelling hebt geplaatst of een contactvraag hebt ingediend. Wij moeten namelijk zeker zijn van jouw identiteit.

  Wij zullen in principe binnen een maand reageren op jouw verzoek. Als het verzoek complex is dan mogen we deze termijn verlengen. Als deze termijn verlengd wordt, stellen wij je daarvan tijdig op de hoogte.

 

Klacht indienen

Als je een klacht wilt indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een email sturen naar info@daanbloemen.com . Daarnaast kan je ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via jullie terecht kom?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden of websites die door middel van links aan onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat derden op een juiste manier omgaan met jouw gegevens. Check daarom ook altijd de privacyverklaring van deze websites voordat je hiervan gebruik maakt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigen.

 

Contactgegevens

Heb je naar aanleiding van onze privacy reglement nog vragen of zou je graag een wijziging aan je persoonlijke gegevens willen aanbrengen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice of schrijf ons. Wij helpen je dan graag verder.

Daanbloemen.com - onderdeel van DK Tulips

Afdeling Privacy/AVG

1735 EJ ‘t Veld

E-mailadres: info@daanbloemen.com